Covid-19, Incasso

Coronavirus: Uw werknemer komt terug uit het buitenland

De verspreiding van het coronavirus kan gevolgen hebben voor u als werkgever.
De kans is immers reëel dat uw werknemer tijdens de vakantieperiode naar het buitenland is getrokken.
De concrete gevolgen variëren naar gelang de kleur van de vakantiebestemming werd vastgesteld op groen, rood of oranje.

Groen

In dit geval wordt er geen test opgelegd en kan uw werknemer gewoon komen werken.

Rood

Na terugkeer wordt een verplichte test én quarantaine gedurende 14 dagen opgelegd.

Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer zal u gedurende één maand dienen in te staan voor gewaarborgd loon. Daarna valt de werknemer terug op een ziekte-uitkering.

Indien de werknemer arbeidsgeschikt is en telewerk mogelijk is, kan uw werkgever van thuis uit werken waarbij het loon wordt verder betaald. Zodra telewerk niet mogelijk is, kan de werknemer beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht.

Oranje

In tegenstelling tot de situatie bij de rode zone, verplicht de overheid in dit geval geen test en quarantaine. De overheid verzoekt terugkerende reizigers evenwel om gedurende 14 dagen vrijwillig in quarantaine te gaan.

Uiteraard kan u als werkgever geen quarantaine opleggen op en kan u de werknemer niet weigeren om te komen werken zolang geen bewijs van arbeidsongeschiktheid voorligt.

Best kan u in overleg met de werknemer naar een oplossing zoeken (bv. telewerk). U kan ook aan de werknemer vragen (niet verplichten!) om naar de huisarts te gaan vooraleer het werk te hervatten.

Voor meer informaties betreffende de verschillende zones: https://diplomatie.belgium.be/nl

 

Vragen? Onze juristen staan voor u klaar.
Ze zijn bereikbaar op tel. 089/84.55.91 of juridisch@incassozaken.be

Meer Berichten