Covid-19

Coronavirus: Hoe zit het juridisch?

De verspreiding van het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw onderneming. Denk maar aan de situatie waar uw werknemer vastzit in het buitenland en niet kan terugkeren naar België. Of uw werknemer wordt in quarantaine geplaatst na terugkeer uit het buitenland. Daarnaast is het ook mogelijk dat u uw personeel niet aan het werk kan houden bij gebrek aan bevoorrading.

Dergelijke gevallen kunnen als overmacht worden gekwalificeerd. Maar wat kan u als werkgever doen?

 

Overmacht
Bij overmacht wordt de arbeidsovereenkomst geschorst waardoor u geen loon hoeft te betalen aan uw werknemers. U moet hiervoor wel een dossier indienen bij uw werkloosheidsbureau waarbij u zowel de overmacht zelf als het feit dat de overmacht door het coronavirus wordt veroorzaakt, moet aantonen. Hierna zal uw werknemer mogelijk terugvallen op een tijdelijke werkloosheidsuitkering en hoeft u geen loon uit te betalen.

De overmacht omwille van het coronavirus geeft geen aanleiding tot ontslag van een werknemer.

 

Ziekteregeling
Let wel op: indien uw werknemer in het ziekenhuis ligt omdat hij of zij lijdt aan het coronavirus, is de gewone ziekteregeling van toepassing. U dient in dit geval gedurende één maand het gewaarborgde loon uit te betalen.

 

Nog vragen? Contacteer onze juridische afdeling voor meer informatie.
Ze zijn bereikbaar via het telefoonnummer 089 84 55 91 of via het e-mailadres juridisch@incassozaken.be.

Meer Berichten