Incasso

Pre-incasso

Pre-incasso is de oplossing om uw debiteur niet direct te belasten met een incassoprocedure. De Belgische Incasso Dienst stuurt in uw naam een laatste waarschuwing. Uw debiteur krijgt nog eenmaal de gelegenheid om openstaande facturen te voldoen, zonder bijkomende kosten op de hoofdsom.

Pre-incasso is een goede manier om te laten zien dat u het meent, zonder uw klantenrelatie in het gedrang te brengen.

Kortom, een klantvriendelijke manier van incasseren.

Interesse? U kan ons bereiken op 089 84 55 91 of info@incassozaken.be

Meer Berichten