Incasso

Verstreken Betalingstermijn

Is de betalingstermijn verstreken en heeft uw klant nog niet betaald?

Dan kunt u er voor kiezen om een vriendelijke herinneringsfactuur sturen.

In deze brief verzoekt u de klant uw factuur alsnog op korte termijn te betalen.

Deze herinnering zou als volgt kunnen zijn:Ondanks onze eerder verstuurde factuur van d.d. ( datum factuur noemen) en gevoerde correspondentie mochten wij tot op heden geen betaling van u ontvangen van de openstaande factuur, waarvan de betalingstermijn inmiddels geruime tijd is verstreken en waardoor onderstaand bedrag opeisbaar is geworden:

Factuurnummer
Factuurdatum
Factuurbedrag € X.XXX,-

Heeft u vragen over deze factuur of bent u van mening dat deze ten onrechte is verstuurd, neem dan contact op met ondergetekende.

Indien het bedrag inmiddels is overgemaakt, kunt u deze brief uiteraard als niet verzonden beschouwen.


 

 Heeft u vragen hierover? Laat het ons weten, wij helpen u graag verder.

Meer Berichten