Incasso

Wetswijziging B2B-relaties

Ingrijpende veranderingen in uw relaties met ondernemingen (B2B-relaties)

Vanaf 1 december 2020 worden uw overeenkomsten met zakelijke klanten-ondernemingen strenger geregeld. Ingevolge een wetswijziging is het mogelijk dat bepaalde afspraken die u doorgaans met ondernemingen vastlegt als onrechtmatig worden beschouwd. Het is daarom van groot belang dat uw algemene voorwaarden en overeenkomsten reeds vóór deze datum in orde zijn.

Onrechtmatige bedingen
Via de wetswijziging wordt een lijst met verboden bedingen in contracten tussen ondernemingen in het leven geroepen. Inzake de consumentenbescherming bestaat een dergelijke lijst al langer.

De wetgever wil op deze manier aan ondernemingen – net zoals eerder aan consumenten – een zekere beschermingen bieden.

Het gaat om bedingen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de plichten van de contracterende ondernemingen.

Zwarte lijst
Vooreerst werd een zwarte lijst opgenomen. Deze lijst bevat bedingen die hoe dan ook als onrechtmatig worden beschouwd en verboden zijn.

Zo zijn clausules die op onweerlegbare wijze de kennisname of aanvaarding van bedingen – waarvan men geen kennis kon nemen voor contractsluiting – absoluut verboden.

U zal dus steeds moeten aantonen dat uw klanten kennis hebben genomen van uw algemene voorwaarden. Een goed gebruik van uw algemene voorwaarden is dus belangrijker dan ooit.

Grijze lijst
Daarnaast werd voorzien in een grijze lijst met bedingen die – behoudens tegenbewijs – onrechtmatig zijn.

Indien uw klant meent benadeeld te zijn door een beding in uw overeenkomst of algemene voorwaarden dat op de grijze lijst staat, kan u bewijs leveren dat het beding niet onrechtmatig is.

Omgekeerd zal uw medecontractant bewijs moeten leveren indien u aanvoert dat een van haar bedingen op de grijze lijst staat.
Bij de beoordeling van het beding zal o.a. rekening worden gehouden met de betrokken sector, commerciële gebruiken en de noodzaak van het beding.

Conclusie
De wetswijziging veroorzaakt een niet te onderschatten inperking op de voorheen soepelere handelsrelaties.
Zorg er daarom voor dat uw overeenkomsten en algemene voorwaarden op punt staan vóór 1 december 2020. Op deze manier voorkomt u onaangename verrassingen.

 

Hulp nodig bij het op punt zetten van uw overeenkomsten en algemene voorwaarden?
Contacteer onze juristen op info@incassozaken.be of tel. 089/84.55.91.

Meer Berichten