Rechtbank

Bepaal zelf welke Rechtbank u kiest

Vermijd het risico dat u in het buitenland moet procederen door in uw overeenkomst een forumkeuze (welke rechtbank in welke plaats)- en rechtskeuzebeding op te nemen.

Een forumkeuzebeding bepaalt welke rechtbank(en) kennis kan nemen van een potentieel geschil. Het rechtskeuzebeding bepaalt bijgevolg welk recht van toepassing is. De contracterende partijen krijgen hier veel vrijheid in.

Indien uw debiteur plots naar het buitenland verhuist, kan u gewoon in eigen land vonnis halen.

Meer Berichten