null

Hoe kan ik mijn gegevens laten wijzigen?

Geef uw wijziging door aan het betreffende secretariaat, zij zorgen er dan voor dat uw gegevens worden aangepast. Indien u geen e-mailadres van het secretariaat bij de hand heeft, kunt u uw adreswijziging ook telefonisch doorgeven. Wij passen uw gegevens vervolgens aan.
null

Ik heb een klacht. Wat nu?

Tevredenheid van onze klanten en de kwaliteit van de dienstverlening dragen wij hoog in het vaandel. Mocht u ontevreden zijn, dan kunt u met de klacht bij onze klantenservice terecht.
null

Kan ik bij jullie terecht met mijn incasso?

Wij nemen zowel particuliere als zakelijke incasso’s in behandeling.
null

Wat is het verschil tussen een incassobureau, gerechtsdeurwaarder en incasso advocaat?

De incassobranche kent grofweg drie spelers: incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en incasso-advocaten. Incassobureaus werken hoofdzakelijk op prestatie; het zogenaamde No Cure No Pay-principe, gerechtsdeurwaarders zijn uitvoerders van de Wet en voeren ambtshandelingen uit en incasso advocaten werken hetzelfde als maar dan op basis van ereloon. Qua kwaliteit en verwachtingen hangt het er simpelweg van af bij welke dienstverlener u als opdrachtgever zich het beste voelt.
null

Mag ik contact onderhouden met mijn debiteur tijdens de incassoprocedure?

Vanaf het moment dat wij een dossier in behandeling nemen, is het de bedoeling dat de contacten met uw klant uitsluitend via ons kantoor verlopen. Indien uw klant toch rechtstreeks contact met u opneemt, dan wel een betaling overmaakt, is het aangewezen om ons hiervan op de hoogte te stellen. Voor de goede orde en de volledigheid van het dossier, is het raadzaam uw klant altijd terug te verwijzen naar onze dienst.
null

Wat zijn de gevolgen voor mijn klantenrelatie wanneer ik gebruik maak van jullie diensten?

Onze aanpak is consequent en doeltreffend, wij willen dat uw vordering zo snel mogelijk wordt betaald. Deze aanpak doet niets af aan de relatie tussen u en uw klant.
Wij spreken nooit van een harde aanpak. Onze aanpak is te verwachten.
Maar indien wordt bedoeld dat de debiteur niet meteen belast wordt met incassokosten, dan sturen wij eerst een pré-incasso. Op een kosteloze manier vragen wij uw debiteur te betalen voordat er wettelijke kosten worden aangerekend.
null

Nemen jullie lopende incasso opdrachten over?

Soms is het raadzaam om lopende incasso opdrachten bij de concurrent te laten blijven lopen. Dit louter om kosten voor u te besparen. Vaak rekent de concurrent scherpe vertrektarieven aan die u niet kunt verhalen op de debiteur.
Wij raden dan aan om ons in te schakelen als second opinion. Wij kijken met technische ogen mee over de schouders van de concurrent en geven u advies en aanwijzingen.
null

Hoe lever ik een incasso opdracht aan?

Losse opdrachten kunt u via een volmacht insturen. Deze volmacht vindt u op onze website of kunt u aanvragen via ons secretariaat. Voor bedrijven met een ondernemerspakket, deze kunnen de incasso opdracht rechtstreeks invoeren via het website portaal of mailen.

Voor bedrijven met een ondernemerspakket, kan de incasso opdracht rechtstreeks ingevoerd worden via het online klantenportaal. Tenslotte kan de opdracht ook per gewone e-mail overgemaakt worden.

null

Hoe pakken jullie het aan?

Na ontvangst van de incasso opdracht, wordt deze ingeboekt en wordt u als opdrachtgever opgebeld om het dossier te bespreken. Vervolgens wordt de debiteur gebeld. Deze directe aanpak levert vrij vaak een oplossing in betaling door de debiteur. Vervolgens wordt de formele procedure opgestart waarin de debiteur schriftelijk in gebreke wordt gesteld. Dit kan via een pré-incasso of gewone incassobrief.

Indien blijkt dat de schuldvordering betwist wordt of wanneer uw debiteur niet reageert op de ingebrekestelling, wordt het dossier overgedragen aan onze juridische afdeling. Onze incasso juristen nemen het dossier verder in behandeling en adviseren u op voorhand welke verdere stappen raadzaam zijn. Op deze manier komt u als opdrachtgever nooit voor verrassingen te staan en heeft u altijd zicht op eventuele kosten.

null

Hoe lang duurt een gemiddelde incassoprocedure?

De gemiddelde termijn voor het doorlopen van het minnelijk incassotraject bedraagt ongeveer drie weken. Indien blijkt dat het dossier niet minnelijk geregeld kan worden, adviseren onze juristen u over de verschillende mogelijkheden. Indien er niets anders op zit dan de gerechtelijke afdwinging, worden de termijnen bepaald door de rechtbank. Deze kunnen variëren van enkele weken tot enkele maanden. Grofweg kan gezegd worden dat er meer duidelijkheid verschaft is binnen drie maanden.

Voor buitenlandse zaken is de termijn aanzienlijk langer.

null

Wie gaat mijn zaak behandelen?

Uw incasso opdrachten worden in eerste aanleg behandeld door onze incasso afdeling.  Zij maken een inventarisatie en starten de invordering op. Dit gebeurt altijd onder toeziend oog van een juridische specialist.
null

De debiteur neemt rechtstreeks contact met u op, wat nu?

Als uw debiteur na onze interventie contact met u opneemt, bijvoorbeeld om een betalingsregeling te treffen, verwijs deze dan door naar ons. Wij kunnen dan maximaal druk blijven zetten.
null

De debiteur betaalt rechtstreeks aan u?

Wanneer uw debiteur het openstaand bedrag, na onze tussenkomst, rechtstreeks aan u overmaakt, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan uw dossierbehandelaar.
null

Kan ik mijn dossier volgen?

Via ons webportaal kunt u 24 op 7 uw dossier volgen. U kunt zien welke acties zijn ondernomen en of de debiteur heeft betaald.

Bovendien onderhouden onze medewerkers nauw contact met u als opdrachtgever om eventuele ontwikkelingen in het dossier te bespreken.

null

Kan ik ook terecht voor contracten?

Dankzij ons veelzijdig specialisme kunnen wij vrijwel elke overeenkomst of contract voor u opstellen.

Van arbeids- en huur- tot leenovereenkomsten; Ook voor een loutere controle van uw bestaande overeenkomsten kunt u bij ons terecht. In veel gevallen is zo’n check gratis.

null

Kunnen jullie ook bemiddelen bij conflicten?

Indien er bereidheid is bij de partijen om een geschil minnelijk op te lossen, kan onze tussenkomst worden ingeroepen om de gesprekken in goede banen te leiden. Professionele bemiddeling leidt vaak tot een snelle en doeltreffende oplossing, zonder het doorlopen van een langdurige gerechtelijke procedure.
null

Procederen, hoe gaat dit in zijn werk?

Vooreerst wordt altijd de mogelijkheid tot bemiddeling bekeken. Indien de partijen hier niet voor openstaan en de feiten zijn helder, wordt het dossier klaargemaakt om de gerechtelijke procedure aan te vatten. Onze juristen adviseren u inzake het wel of niet opstarten van een gerechtelijke procedure en wat de mogelijke gevolgen zijn. Wanneer de opdrachtgever overtuigd is en achter een gerechtelijke procedure staat, gaan wij aan de slag.
null

Kan er meteen gestart worden met een gerechtelijke procedure?

Er dient eerst voldaan te zijn aan de nodige formaliteiten alvorens de gerechtelijke procedure op te starten. Een voorbeeld hiervan is het in gebreke stellen van uw debiteur. Vervolgens wordt de verhaalbaarheid van uw debiteur onderzocht. Indien blijkt dat tegenpartij insolvabel is, kan er na een succesvolle gerechtelijke procedure alsnog niet ten uitvoer worden gelegd, ondanks de door u gemaakte kosten. Het is daarom belangrijk om eerst het nodige onderzoek te doen.
null

Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure?

Geen enkele procedure is in tijd hetzelfde. De duur is afhankelijk van onder andere het verweer van de tegenpartij, de complexiteit van het geschil, de onderbouwing van de standpunten, of er beroep wordt aangetekend, in welk land de procedure plaatsvindt en de rechtbank waarvoor geprocedeerd wordt.

In het meest gunstige geval duurt een gerechtelijke procedure 3 tot 6 weken. In het slechtste geval, daar kunnen we geen tijd op plakken.

null

Hoeveel kost een gerechtelijke procedure?

Het opstarten van een gerechtelijke procedure kost geld. Sowieso moet een dagvaarding door de rechter betekend worden en bijgevolg op de rol geplaatst.  Verder zijn er ook nog kosten om je juridisch bij te laten staan. Deze kosten variëren afhankelijk van de hoogte, duurtijd en complexiteit van de zaak. Indien u de zaak wint, zal de rechter deze kosten door de verliezende partij laten vergoeden onder het mom van een rechtsplegingsvergoeding. Je dient wel eerst te investeren alvorens je deze kosten kan gaan verhalen op de tegenpartij.
null

Wat is een derdengeldenrekening?

Een derdengeldenrekening is een rekening voor gelden die aan derden toebehoren, in dit geval onze opdrachtgevers. Een derdenrekening wordt gebruikt door bedrijven, zoals advocatenkantoren, notarissen, deurwaarders en incassobureaus die gelden namens anderen ontvangen.
null

Wie treft eventuele betalingsregelingen?

Wanneer de situatie ertoe leidt, kan met de debiteur een betalingsregeling worden getroffen. Deze regeling wordt eerst met de opdrachtgever besproken. Vervolgens maken wij de betalingsregeling over aan de debiteur en volgen deze stipt op.
null

Wat moet u doen als u een incassobrief ontvangt?

Uitgangspunt is gehoor te geven aan het betalingsverzoek. Nadat u als debiteur kennis heeft genomen over de rechtmatigheid van de vordering, is het raadzaam om tot betaling over te gaan. Wanneer de vordering niet in één keer betaald kan worden, neem dan contact op met het incassobureau voor het treffen van een betalingsregeling.
Niet reageren is af te raden. In de meeste gevallen wordt het invorderingsproces voortgezet waardoor de kosten voor de debiteur alleen maar toenemen.
null

Wat houdt de term exploot in?

Exploot is een verzamelnaam voor officiële stukken die uitsluitend door een gerechtsdeurwaarder mogen worden uitgebracht. Een voorbeeld hiervan is een  dagvaarding of een vonnis. Wanneer een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding overhandigt, noemt men dit betekenen.
null

Wat is een executoriale verkoop?

Nadat er een vonnis is gewezen of een dwangbevel is betekend en de schuldenaar heeft nog steeds niet betaald, kan er door de gerechtsdeurwaarder beslag gelegd worden op inboedel. Deze inboedel wordt op een nader bepaalde datum en tijdstip, aangegeven door de gerechtsdeurwaarder, openbaar verkocht zolang de debiteur niet heeft betaald.
null

Mag beslag gelegd worden op al mijn inkomsten?

Beslag mag slechts gelegd worden op dat deel dat boven de zogenoemde “beslagvrije voet” ligt. De hoogte van de beslagvrije voet wordt regelmatig hernieuwd vastgesteld. Informatie hierover kan op internet worden opgezocht.